Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld door Bouwbedrijf W.J. Reitsma. We streven ernaar om de informatie zo actueel en correct mogelijk te houden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Gebruikers van deze website kunnen aan de geboden informatie geen rechten ontlenen. Bouwbedrijf W.J. Reitsma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die op welke manier dan ook ontstaan is door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van deze website liggen bij Bouwbedrijf W.J. Reitsma of haar licentiegevers, die toestemming hebben gegeven aan Bouwbedrijf W.J. Reitsma om (beeld)materiaal beschikbaar te stellen. Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf W.J. Reitsma op welke wijze dan ook, gebruikt, vermenigvuldigd, gekopieerd, gedownload of opgeslagen worden.

Links naar andere partijen
Op deze website komen mogelijk externe links voor. Deze links zijn geplaatst om extra informatie over bepaalde onderwerpen te verschaffen. Bouwbedrijf W.J. Reitsma is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die bezoekers ondervinden door het gebruik van deze links.